Reklama

Burmistrz ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

Opublikowano:
Autor:

Burmistrz ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości  - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Aktualności Łęczycki magistrat ogłosił przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych i prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Przetargi odbędą się w dniu 26 czerwca 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy w sali konferencyjnej w godzinach:1.9.00 – samodzielny lokal nr 29 przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej ustyuowany w kondygnacji podziemnej w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 10 o powierzchni użytkowej 106,40 m 2 . Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, ogrzewanie centralne. Wraz ze sprzedażą lokalu oddane będzie w użytkowanie wieczyste 106/1729 części działki gruntu nr 625/33 o pow. 1.302 m2 (księga wieczysta nr LD1Y 00032192/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy). Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.Cena wywoławcza: 99.300,00 zł W tym cena udziału w gruncie 7.700,00 zł Wadium 5.000,00 złOględzin lokalu będzie można dokonać w dniu 10 czerwca 2015 roku w godz. 10.00 – 11.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr /24/ 721-03-30.

2. 9.30 – samodzielny lokal nr 19 przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, usytuowany na parterze w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ul. Ozorkowskiej 23 o powierzchni użytkowej 23,26 m 2 . Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe. Wraz ze sprzedażą lokalu oddane będzie w użytkowanie wieczyste 233/10402 części działki gruntu nr 473/1 o pow. 2.188 m2 (księga wieczysta nr LD1Y 00034452/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy). Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza: 47.300,00 zł
W tym cena udziału w gruncie 4.700,00 zł
Wadium: 3.000,00 zł

Oględzin lokalu będzie można dokonać w dniu 10 czerwca 2015 roku w godz. 11.30-12.30 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr /24/ 721-03-30

Z ceny nieruchomości lokalowej uzyskanej w przetargu opisanej w pkt 1, 2 zostanie wyodrębniona do ustalenia opłat cena udziału w gruncie. Za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste pobrana zostanie pierwsza opłata i opłaty roczne w wysokości:
- pierwsza opłata w wys. 25% ceny udziału w gruncie uzyskanej w przetargu,
- opłaty roczne w wys. 3% ceny udziału w gruncie uzyskanej w przetargu.
 Do pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste i opłat rocznych doliczona zostanie stawka podatku VAT w wysokości obowiązującej na dzień dokonania zapłaty przepisami. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty roczne mogą być aktualizowane nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie.

3. 10.00 – prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 1710/3 o pow. 6.548 m2 położonej w Łęczycy przy ul. Lotniczej (księga wieczysta nr LD1Y 00030763/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy). 

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań .
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczyca. Przeznaczenie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczyca: funkcja produkcyjna i usługowa.

- Cena wywoławcza: 269.000,00 zł
- Wadium: 14.000,00 zł
- Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przez nieruchomość przebiegają następujące sieci: wodociągowa, ciepłownicza, kanalizacji sanitarnej, energetyczna niskiego napięcia, telefoniczna. W przypadku kolizji sieci z planowaną inwestycją Nabywca przełoży je we własnym zakresie i na własny koszt w porozumieniu z właścicielami sieci.

Nieruchomość jest częściowo ogrodzona i częściowo utwardzona płytami betonowymi. Na nieruchomości występują drzewa i krzewy. W przypadku kolizji inwestycji z zielenią, jej ewentualne usunięcie wymaga zezwolenia na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Łęczyca do dnia 05.12.2089 r. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% ceny gruntu i płatna jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty roczne mogą być aktualizowane nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej określonych wysokościach, które winny być wpłacone w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Pekao S.A. nr: 90 1240 2539 1111 0010 6102 1434 w terminie do dnia 17 czerwca 2015 r. /włącznie/.

Na dowodzie wpłaty wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE