Reklama

Trzy przetargi unieważnione – co dalej z budynkiem Środowiskowego Domu Samopomocy?

Opublikowano:
Autor:

Trzy przetargi unieważnione – co dalej z budynkiem Środowiskowego Domu Samopomocy? - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Aktualności To mogła i miała być inwestycja tej kadencji. Budowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy bez wątpienia jest potrzebna, jednak po dynamicznym początku, coś gdzieś poszło nie tak. Obecnie urząd miasta ma za sobą trzy unieważnione przetargi, rezygnację z dofinansowania w wysokości 750 tys. zł i złożenie nowych wniosków, a budynek, a raczej jego część, stoi i czeka. Krzysztof Urbański, były zastępca burmistrza i doradca ds. inwestycji, zwraca uwagę, że przez rok 2017 niewiele zostało zrobione, choć w lipcu ubiegłego roku urząd otrzymał dotację w wysokości 750 tys. zł, którą ostatecznie zwrócono. - Przetargi nie wyłoniły wykonawcy z powodu wyższych cenowo kwot niż było na ten cel przewidziane. Jednak to nic nowego. Podobną sytuację mieliśmy w 2016 roku. Wówczas podjęte działania w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  spowodowały dołożenie brakujących środków i w konsekwencji zrealizowaliśmy budowę za kwotę ok 1 mln 200 tys. zł. Nie wiem czy takie działania podejmowano – mówi.Wymienia tutaj inne możliwości działania i pozyskania dofinansowań. - Było wiele innych możliwości nie stracenia tak dużego dofinansowania np. złożenie wniosku w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, wniesienie o przekazanie dodatkowych pieniędzy z rezerwy Wojewody, bo to zadanie rządowe, rozłożenie płatności na 2 lata, a w najgorszym przypadku zmniejszenie zakresu robót lub przekazanie brakującej kwoty z nadwyżki budżetowej, którą Urząd w tamtym okresie posiadał ok 2 mln zł. Pikanterii tej sprawie dodaje fakt, że ok. 800 tys. zł wolnych środków czyli niewykorzystanych  pieniędzy, które mogły być przeznaczone na inwestycje przesunięto na 2018 rok.

Krzysztof Urbański na koniec przekonuje, że inwestycja jest potrzebna, a sam kibicuje powodzeniu w realizacji zadania.

-  ŚDS, który ma powstać w Łęczycy to pierwszy w Polsce budynek o specyfice pasywnej. Ale co najważniejsze bardzo potrzebny dla osób starszych, i tych potrzebujących opieki i pomocy specjalistycznej. Mocno kibicuję temu zadaniu. Mam nadzieję, że 2018 rok będzie bardziej szczęśliwy dla tej inwestycji, co w konsekwencji doprowadzi do jej szybkiego zakończenia. Tak atrakcyjnej formy finansowania 100% miasto nie może zmarnować.

Historia tej inwestycji w skrócie wygląda tak, że miasto 27 czerwca 2017 roku otrzymało pismo z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o przyznaniu dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 750 000,00 zł na realizację ww. zadania. Jednakże z powodu zawieszenia w czynnościach obecnego burmistrza miasta Krzysztofa Lipińskiego i rezygnacji z funkcji zastępcy burmistrza Andrzeja Rokickiego, niemożliwym było wprowadzenie tej dotacji do budżetu miasta.

- Na początku należy wyjaśnić, że do chwili wyznaczenia mojej osoby przez Premier Beatę Szydło na stanowisko wykonującej zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczyca, sprawujący dotychczas władzę nie interesowali się losem ŚDS, co wynika z zastanych przeze mnie dokumentów i rozmów przeprowadzonych z pracownikami Urzędu Miejskiego. W moim odczuciu jedyną osobą, która zabiegała o dokończenie inwestycji był kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy pan Marek Szczepaniak – informuje wykonująca zadania i kompetencje burmistrza Monika Kilar-Błaszczyk.

Przyznaną dotację wprowadzono do budżetu 31 lipca ubiegłego roku, a 2 sierpnia ogłoszono przetarg na budowę budynku ŚDS, w zakresie zgodnym z przyznaną dotacją. Została złożona tylko jedna oferta o wartości 1 199 250,00 zł. Tymczasem kwota zabezpieczona w budżecie wyniosła 735 000,00 zł (pozostała kwota z dotacji przeznaczona była na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru). Ponieważ cena rynkowa była dużo wyższa od środków zabezpieczonych w budżecie, urząd w następnym, ogłoszonym 1 września przetargu dokonał ograniczenia zakresu robót o kwotę 167 960,67 zł. Tym razem także złożona została tylko jedna oferta (tego samego co pierwotnie wykonawcy).  Pomimo ograniczenia przez firmę zakresu prac, kwota oferty nadal znacząco przewyższała możliwości finansowe samorządu oraz przyznanej dotacji. Opiewała bowiem na kwotę 1 116 500,00 zł.

Urząd ponownie unieważnił przetarg i ogłosił kolejny – trzeci. On także nie przyniósł rozstrzygnięcia, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta, co spowodowało, że realizacja zadania w 2017 roku okazała się niemożliwa. 

W międzyczasie miały odbywać się spotkania z Dyrekcją Wydziału Funduszy Europejskich i Certyfikacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, gdzie rozważano wszelkie możliwe do realizacji warianty, mając na uwadze obowiązujące regulacje prawne. Jednak ze względu na charakter budowli okazało się to niemożliwe.

Wybudowanie domu pasywnego jest zadaniem trudnym i wymagającym. Sam proces budowy musi przebiegać dużo bardziej precyzyjnie i dokładnie. Jakość wykonania weryfikują rygorystyczne testy, a przede wszystkim badanie szczelności budynku, co m.in. warunkowało realizację zakładanego w ramach przyznanej dotacji, etapu. Pozytywny wynik daje gwarancję, że budynek jest starannie wykonany i nie jest narażony na straty ciepła.

Wszystkie technologiczne aspekty oraz ograniczony  czas, kiedy przyznana została dotacja, negatywnie wpłynęły na całokształt realizacji prac nią objętych. Rozpatrywano wszelkie możliwości, niestety w konsekwencji wiązały się one albo z przekroczeniem unormowań prawa finansowego albo budowlanego. Dlatego ich nie wdrożono.

Początkowo projekt budynku ŚDS nie zakładał technologii pasywnej. Na nią zdecydowano się później, co miało spowodować następne komplikacje. 

- Koncepcja budynku Środowiskowego Domu samopomocy jako obiektu pasywnego burmistrza Lipińskiego wprawdzie zyskała akceptacje ówczesnego Wojewody, jednakże w perspektywie czasu napotkała szereg trudności w jej finansowaniu. Burmistrz Lipiński traktował, tę inwestycje jako całkowicie finansowaną ze środków budżetu państwa i nie chciał pozyskiwać na nią innych środków zewnętrznych. Nie przewidział jednak trudności, jakie można napotkać przy realizacji tego typu zadań, a pamiętajmy, że miasto nie jest w stanie zabezpieczyć tak dużych środków w swoim budżecie – wyjaśnia wykonująca zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczyca.

Wobec całej sytuacji, urząd miasta nie będąc w stanie zrealizować przedmiotowego zadania, przy założeniu wskazanego we wniosku aplikacyjnego zakresu prac i czasu realizacji zrezygnował z dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 750 000,00 zł, a tym samym zwrócił środki otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy przy ul. Słowackiego”.

Wykonująca zadania i kompetencje burmistrza zapewnia, że realizacja tej inwestycji jest dla samorządu niezwykle ważna, dlatego miasto dołoży wszelkich starań, aby przedsięwzięcie zostało zrealizowane w jak najszybszym czasie.

- Jest mi bardzo przykro, że sytuacja potoczyła się w tym, a nie innym kierunku. Ze swojej strony mogę zapewnić wszystkich państwa, że razem z pracownikami Urzędu Miejskiego zrobimy wszystko, aby  otrzymać środki na dokończenie tej inwestycji – mówi Monika Kilar-Błaszczyk.

Jako dowód zapewnień ma posłużyć fakt, że 4 stycznia br. urząd złożył do Wojewody Łódzkiego wniosek o udzielenie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  Wnioskowana kwota to 2 044 917,55 zł, czyli tyle, ile brakuje do ukończenia zadania.. W ubiegłym roku urząd wnioskował o środki w tej samej wysokości, natomiast przyznana dotacja wyniosła 750 000,00 zł.

- Będziemy wdzięczni za otrzymanie środków, które pozwolą nam na dokończenie inwestycji. Jeśli nie będzie to kwota, o jaką wnioskowaliśmy, zadanie zostanie etapowane. W obecnej sytuacji ważne jest, by pozyskać  fundusze, które przybliżą nas do zamknięcia zadania – kończy Monika Kilar-Błaszczyk.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE