Reklama

XLII sesja Rady Gminy Łęczyca

Opublikowano:
Autor:

XLII sesja Rady Gminy Łęczyca - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Aktualności W  środę,  29 października,  o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14 (parter) odbędzie się XLII sesja Rady Gminy w Łęczycy.W rozwinięciu proponowany porządek obrad.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 30 września 2014r.
 4. Informacja o działalności Wójta.
 5. Informacja przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy z działalności między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania  Problemów Społecznych na lata 2014-2022r.
 9. Informacja Wójta Gminy z dokonanej analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy w Łęczycy. 
 11. Informacja Wojewody Łódzkiego z dokonanej analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
 12. Przedstawienie opinii RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęczyca w I półroczu 2014r. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wysokości ceny skupu żyta jako podstawy do obliczania stawki podatku rolnego  na 2015 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku rolnym na terenie Gminy Łęczyca w 2015 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łęczyca w 2015 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2015 rok oraz ustalenia zasad poboru i terminów płatności opłaty, w tym zarządzenia poboru tej opłaty w formie inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowej  jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty tj. Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej, sposobu gromadzenia  i przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.  
 19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowej  jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty tj. Szkoła Podstawowa w Błoniu, sposobu gromadzenia  i przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowej  jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty tj. Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach, sposobu gromadzenia  i przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowej  jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty tj. Szkoła Podstawowa w Siedlcu, sposobu gromadzenia  i przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Łęczyca  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w  art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie obrad.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE