Reklama

Burmistrz komentuje ugodę z Łęczycanką: „Jest korzystna dla miasta”

Opublikowano:
Autor:

Burmistrz komentuje ugodę z Łęczycanką: „Jest korzystna dla miasta” - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Aktualności Dnia 18 sierpnia br. między Spółdzielnią Mieszkaniową „Łęczycanka” a urzędem miasta podpisano ugodę, w myśl której magistrat wycofa pozew, a spóldzielnia zobowiązała się do wybudowania bloku w przeciągu 4 lat od daty podpisania ugody.Ponadto, do końca 2017 roku ma zostać ustalona lista przyszłych nabywców lokali w tym budynku, a wniesione wpłaty mają pokryć koszty zadania inwestycyjnego. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” zobowiązał się także, że na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Spółdzelców (czerwiec 2017 r.)  złożony zostanie projekt uchwały w sprawie zagospodarowania drugiej nieruchomości gruntowej o pow. 0,1908 ha, której zwrotu również domagało się miasto. Działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1844/7 Spółdzielnia planuje do dnia 30 czerwca 2018r zabudować małą architekturą o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł lub, gdy nie będzie na to zgody Walnego Zgromadzenia, rozwiązać umowę użytkowania wieczystego w zakresie dotyczącym powyższej działki gruntu.Kosztami sądowymi strony dzielą się po połowie.

Burmistrz Krzysztof Lipiński podkreśla, że miastu zależało na jak najszybszym rozpoczęciu procesu budowy budynku na tym terenie, dodając, że przy okazji rozwiązano sprawę drugiego terenu należącego do spółdzielni.

- Intencją władz miasta było doprowadzenie do jak najszybszego rozpoczęcia procesu budowy budynku wielorodzinnego na działce przy ul. Kaliskiej. W związku z tym porozumienie zawarte ze Spółdzielnią „Łęczycanka”, zakładające wykorzystanie tego terenu na cele budownictwa mieszkaniowego jest dla Miasta satysfakcjonujące – komentuje burmistrz. 

-  Dodatkowo w toku prowadzonych rozmów poruszony został temat kolejnej niewykorzystywanej przez Spółdzielnię działki miejskiej, będącej również w użytkowaniu wieczystym przez SM Łęczycanka. Działka znajduje na tłach bloków znajdujących się przy ul. Wojska Polskiego. W przypadku tej działki uzyskaliśmy deklarację woli zabudowania terenu elementami małej architektury mającymi sprzyjać rekreacji mieszkańców pobliskich budynków mieszkalnych. W przypadku zagospodarowania drugiej działki już w połowie 2017 roku znane będzie stanowisko Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w tej sprawie. Jeżeli nie będzie zgody spółdzielców na zaangażowanie środków z budżetu Spółdzielni Mieszkaniowej, działka ma zostać zwrócona miastu na drodze rozwiązania umowy wieczystego użytkowania

Włodarz ugodę nazywa korzystną, choćby ze względu na fakt, że miasto, w przypadku braku podjęcia inwestycji przez spółdzielnię, odzyska teren.

- Zawarta 18 sierpnia br. przed sądem ugoda jest korzystna dla miasta, gdyż dotyczy cofnięcia powództwa bez zrzeczenia się roszczenia. Oznacza to, że w przypadku niewywiązania się przez Spółdzielnię z zobowiązań miasto będzie mogło odzyskać niewykorzystane przez Spółdzielnię tereny. Na informację o tym jak potoczą się losy planowanej przez Spółdzielnię inwestycji nie będziemy musieli długo czekać. Ważne bowiem jest, że zawarte porozumienie ma krótki termin weryfikacji jego założeń. Już pod koniec 2017 roku będzie wiadomo czy Spółdzielni uda się ustalić listę przyszłych nabywców lokali w tym budynku. Wpłaty od przyszłych nabywców mają pokryć koszty budowy bloku.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE