Reklama

Rozmowy na temat Regionalnego Programu Operacyjnego

Opublikowano:
Autor:

Rozmowy na temat Regionalnego Programu Operacyjnego - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Aktualności W dniu 3 listopada w Łodzi odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ( KM RPO WŁ).  Powiat Łęczycki w Komitecie Monitorującym reprezentowali Wojciech Zdziarski – Starosta Łęczycki i Krystyna Pawlak – Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego.Komitet Monitorujący działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Programem i przez nią jest powoływany.Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został powołany Uchwałą nr 208/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3 marca 2015 r.

Do zadań Komitetu należy w szczególności przegląd wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (RPO WŁ 2014-2020) i postępów poczynionych na drodze do osiągania jego celów, a także badanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie RPO WŁ 2014-2020, w tym rozpatrywanie i zatwierdzanie spraw wskazanych w art. 110 ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia, a w szczególności:

- rozpatrywanie oraz zatwierdzanie metodyki i kryteriów wyboru projektów;

- rozpatrywanie oraz zatwierdzanie rocznego oraz końcowego sprawozdania z wdrażania RPO WŁ 2014-2020;

- rozpatrywanie oraz zatwierdzanie Planu ewaluacji RPO WŁ 2014-2020 oraz wszelkich zmian tego planu, a także przegląd wykorzystania wyników ewaluacji;

- rozpatrywanie oraz zatwierdzanie Strategii komunikacji dla RPO WŁ 2014-2020 oraz wszelkich jej zmian;

- konsultowanie i akceptowanie zmian RPO WŁ 2014-2020 proponowanych przez IZ RPO WŁ.

Komitet Monitorujący może powoływać stałe grupy robocze, w szczególności dla merytorycznego wsparcia uczestników posiedzeń Komitetu oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym (takich jak równość szans, ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne). Może także korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub wnioskować o ekspertyzy niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań.

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określają następujące akty prawne:

- Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

- Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 z dnia 21 stycznia 2015 r.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE