Reklama

VII sesja Rady Gminy w Łęczycy

Opublikowano:
Autor:

VII sesja Rady Gminy w Łęczycy - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Aktualności Przewodniczący Rady Gminy Łęczycy Włodzimierz Starzyński informuje, że w czwartek, 12 marca o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14 odbędzie się VII sesja Rady Gminy w Łęczycy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 28 stycznia 2015r.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 11 lutego 2015r.
 5. Informacja o działalności Wójta.
 6. Informacja przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy z działalności między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Przedstawienie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy rocznego sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją ww. zadań,
 10. Przedstawienie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy rocznego sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, w tym sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łęczyca na lata 2011-2016 i raportu
  z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łęczyca na lata 2014-2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Łęczyca. 
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty tj. Gimnazjum w Topoli Królewskiej, sposobu gromadzenia i przeznaczania  tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.  
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęczyca  w 2015r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęczyca.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Gminy Łęczyca w związku z wykonywaniem mandatu radnego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy /sołtysom/ diet oraz zwrotu kosztów podróży za udział w pracach Rady Gminy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE